Theses 

Reálné gymnázium v České Třebové - architektura Aloise Dryáka – Mgr. Tereza Zajíčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Zajíčková

Bachelor's thesis

Reálné gymnázium v České Třebové - architektura Aloise Dryáka

Gymnasium in Česká Třebová - architectur of Alois Dryák

Abstract: Reálné Gymnázium v České Třebové - Architektura Aloise Dryáka Tématem mé Bakalářské diplomové práce je moderní architektura - školská veřejná budova - Gymnázium v České Třebové z počátku 20. st. Jedná se o budovu vyprojektovanou pražským architektem Aloisem Dryákem, který v tomto městě, daleko od své domoviny, zrealizoval svůj další objekt - Vyskočilovu vilu. Gymnázium bylo vybudováno mezi léty 1911 - 1915. Jedná se o budovu navrženou v duchu modernismu. Alois Dryák tu čerpal inspiraci v geometrické a rostlinné secesi a v tektonických principech zakladatele moderní architektury u nás Jana Kotěry. Jak v exteriéru, tak i v interiéru se střídmě střídají stylizované florální motivy s geometrickými a klasickými a stejně tak kulaté prvky s pravoúhlými. Má práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První se snaží nastínit historii výstavby gymnázia a podává její zevrubný popis. Druhá se snaží stavbu zanalyzovat a začlenit ji do generace moderních architektů počátku 20. st. Také se snaží zanalyzovat tvůrčí vývoj užití dekorativních prvků Aloise Dryáka. K tomu dopomohla komparace se dvěma dalšími Dryákovými pracemi - Kladenské Gymnázium a již zmíněná Vyskočilova vila v České Třebové. Celkovým cílem této práce bylo podat souhrnný pohled na dosud neprobádané a nepublikované Dryákovo dílo, jak po umělecké, tak i po historické stránce a také upozornit širší publikum na jeho neuhasínající uměleckou a estetickou hodnotu.

Abstract: Gymnasium in Česká Třebová - Architecture of Alois Dryák My work is about gymnasium, which is situated in small town called Česká Třebová. Building was designed by architect Alois Dryák from Prague. Building was realized in 1911 - 1915. Alois Dryák was inspirated with geometric and vegetable decorative style. In this project he alternated stylized vegetable, geometric and classicist motives in interior and on facade.

Keywords: Reálné gymnázium, Česká Třebová, architekt Alois Dryák, stavba v duchu modernismu počátku 20. st.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 16:26, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz