Bc. Jana Domčicová

Bakalářská práce

Právna úprava jednotnej európskej meny Euro

Legal Regulation of Single European Currency Euro
Abstract:
The importance of the bachelor thesis is given by clarifying of legal regulation of the single European currency euro collectively used within the euro area (the eurozone) consists of 16 member states of the European Union. In introduction there is composed (compiled) short historically excursus of European monetary integration development. Part of the bachelor thesis is composted of the European Union …více
Abstract:
Význam tejto bakalárskej práce spočíva v priblížení právnej úpravy jednotnej európskej meny euro, ktorú spoločne používa v rámci eurozóny 16 členských štátov Európskej únie. Úvodom je spracovaný krátky historický exkurz vývoja európskej menovej integrácie. Časť práce pozostáva z priblíženia Európskej únie, jej fungovania, vymedzenia pojmu eurozóna a prehľad samotného procesu a stratégie zavedenia eura …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Štefan Hrčka
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře