Bc. Petr Obdržálek

Bakalářská práce

Systém odměňování ve vybrané společnosti se zaměřením na zaměstnanecké benefity

Remuneration policy in the selected company with a focus on employee benefits
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stávajícím systémem odměňování a zaměstnaneckých bene-fitů ve společnosti Profiprojekt s.r.o. a návrhem případné optimalizace. První část defi-nuje teoretická východiska odměňování zaměstnanců se zaměřením na systém benefitů. Druhá část představuje společnost Profiprojekt s.r.o., její stávající odměňovací systém a pomocí dotazníkového šetření zkoumá stav spokojenosti zaměstnanců …více
Abstract:
This bachelor thesis carries out the analysis of current Profiprojekt s.r.o. employees` remuneration and benefits system and a proposal for appropriate optimalisation.The theoretical part deals with the existing theories of remuneration system and basic con-cept definition. The practical part describes the development and the present situation of the company and also its employees remuneration system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Durda
  • Oponent: Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.