Josef Dvořák

Bakalářská práce

Analýza vlivu sociální politiky na porodnost v jednotlivých krajích ČR

Influence of social politics on fertility rate in specific regions of Czech republic
Anotace:
Práce se zabývá vztahem mezi porodností a nástroji státní sociální podpory. Cílem této práce je odhalit vztah mezi těmito dvěma veličinami. Dílčím cílem je pak prozkoumat specifika působení nástrojů sociální podpory v konkrétních krajích České republiky. Zaměřil jsem se na výzkum na úrovni celé ČR i jednotlivých krajů v období mezi lety 1993-2014. Při hledání těchto vztahů byla použita metoda srovnání …více
Abstract:
Thesis is focused on relationship between fertility rate and tools of state support. The goal is to reveal relationship between these two factors. Partial goal is to discover specific effects of tools of state support in specific regions of Czech republic. I have aimed on research at national level and also specific regions between years 1993-2014. In order to find these relationships I used method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Jitka Melzochová
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53364