Sabina BÍMOVÁ

Bakalářská práce

Problematika fyzioterapie v drezurním jezdectví

Problems of physiotherapy in dressage gait
Anotace:
Práci jsem zpracovala jako případovou studii (kazuistiku). Použila jsem metodu pozorování, rozhovoru, měření a testování. Rozhovor vychází z mluvené komunikace a sloužil k získání anamnézy a dalších důležitých informací týkajících se mojí spolupráce s pacientkou. Druhou metodou je pozorování, jehož předmětem je sledování okolí, v mém případě pacientky. Tento metodologický nástroj jsem využila v rámci …více
Abstract:
The work is based on a case study, using the method of interview, observation, measurement and testing. The interview is based on spoken communication and was used to obtain a medical history and other important information about my cooperation with the patient. The second method is observation, the subject of which is to monitor the surroundings, in my case the patient. I used this methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Ježková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍMOVÁ, Sabina. Problematika fyzioterapie v drezurním jezdectví. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie