Veronika TVARDKOVÁ

Bakalářská práce

Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě

Word order position attribute and its length in a single-sentence
Anotace:
Práce je zaměřená na vztah délky a slovosledného postavení shodného přívlastku v jednoduché větě. V teoretické části jsou nejprve představena pravidla, která určují slovoslednou pozici atributu a pohledy několika odborníků na tuto problematiku. V části praktické jsou tato pravidla (resp. tendence) ověřována. Cílem práce bylo ověřit hypotézu, která říká, že délka přívlastku má vliv na jeho postavení …více
Abstract:
Thesis is focused on the relationship between the length and word order position of congruent attribute in a simple sentence. In the theoretical part, there are firstly introduced rules that determine word order position of attribute and views of several experts in this issue. In the practical part, these rules (respectively tendencies) are verified. The aim was to test the hypothesis that says that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2015
Zveřejnit od: 11. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVARDKOVÁ, Veronika. Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.