Veronika TVARDKOVÁ

Bachelor's thesis

Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě

Word order position attribute and its length in a single-sentence
Abstract:
Práce je zaměřená na vztah délky a slovosledného postavení shodného přívlastku v jednoduché větě. V teoretické části jsou nejprve představena pravidla, která určují slovoslednou pozici atributu a pohledy několika odborníků na tuto problematiku. V části praktické jsou tato pravidla (resp. tendence) ověřována. Cílem práce bylo ověřit hypotézu, která říká, že délka přívlastku má vliv na jeho postavení …more
Abstract:
Thesis is focused on the relationship between the length and word order position of congruent attribute in a simple sentence. In the theoretical part, there are firstly introduced rules that determine word order position of attribute and views of several experts in this issue. In the practical part, these rules (respectively tendencies) are verified. The aim was to test the hypothesis that says that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2015
Accessible from:: 11. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2015
  • Supervisor: Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TVARDKOVÁ, Veronika. Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / -Cj-Ps Bc

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.