Kateřina RAŠKOVÁ

Diplomová práce

Zdroje financování nestátní neziskové organizace

Financial sources of non-governmental organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zdroji financování vybrané nestátní neziskové organizace. Vybranou organizací je Arkadie, o. p. s. První část práce se věnuje analýze zdrojů financování dané organizace v období let 2011 - 2015. Druhá část práce zkoumá potenciál dotačních titulů v oblasti sociálních služeb, jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Evropské unie. Na základě analýzy zdrojů financování vybrané …více
Abstract:
The purpose of this thesis is concerned with the funding of specific non-government organization. First part of thesis will analyze sources of funding from 2011-2015 Arkadie. Arkadie is the represented organization legally formed charitable trust. The second part of the thesis will focus on social services in the Czech Republic and the European Union. In conclusion, I will use this opportunity to suggest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKOVÁ, Kateřina. Zdroje financování nestátní neziskové organizace. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická