Bc. Tomáš Konečný

Diplomová práce

Analýza a implementace procesů na úrovni krizového štábu

Analysis and Implementation of Crisis Staff Processes
Anotace:
Cílem této práce je popsat problematiku procesního a krizového řízení a seznámit čtenáře s řešením krizové situace na úrovni krizového štábu. Z tohoto důvodu práce blíže popisuje procesní a krizové řízení. Dále se práce zabývá složkami patřícími do krizového štábu a popisuje jejich funkci a strukturu s odkazem na příslušné zákony. Cílem bylo krizový štáb naimplementovat a popsat na případové studii …více
Abstract:
The aim of this paper is to describe the problems and crisis management process and to familiarize readers with the solution level crisis task force. For this reason, work describes in detail the process and crisis management. The thesis deals with the elements belonging to Crisis Staff and describes their function and structure with reference to the relevant laws. The aim of the Crisis Staff implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace