Mgr. Kristýna Rysková

Diplomová práce

Ulrike von Levetzow in verschiedenen Darstellungen und Gattungsanalyse der gewählten Werke

Various Accounts of the Life of Ulrike von Levetzow and genre analysis of the selected works
Abstract:
This Master´s thesis focuses on three novels and one short novel written by three different authors. These works reflect the relationship between the German poet Johann Wolfgang von Goethe and young Ulrike von Levetzow during the years 1821 – 1823 in Mariánské lázně. The first part presents the plots of the above-mentioned works. The work also points out the presence of characters from other Goethe …více
Abstract:
Diplomová práce pojednává o třech románech a jedné novele od tří různých autorů. Tyto díla reflektují vztah německého básníka Goetha k mladé Ulrike von Levetzow v letech 1821 – 1823 v Mariánských lázních. První část se zaměřuje na všechny děje románů a novely vybraných autorů. V daných románech práce rovněž poukazuje na přítomnost postav z Goethových děl - Faust a Utrpení mladého Werthera. Tato část …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
  • Oponent: MA Erkan Osmanović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta