Petra HALOVÁ

Bakalářská práce

Finanční analýza jako ukazatel finančního zdraví podniku

Financial analysis as an indicator of financial health of the enterprise
Anotace:
Smyslem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy vybrané společnosti za pomoci základních metod a nástrojů finanční analýzy, a to za období pěti let. Teoretická část se věnuje seznámení se s pojmem finanční analýza, jejím účelem a cílem při vedení společnosti. V této části jsou pak dále popsány zdroje informací a uživatelé finanční analýzy. Na konci teoretické části jsou poté popsány metody …více
Abstract:
The main goal of the bachelor work is to make a financial analysis of concrete company using basic financial analysis methods and instruments. The work covers five year period and is divided into two parts. Theoretical part is focused on the terms like financial analysis, its purpose and goal for company management. The sources of informations are also shown and explained there. Concrete analysis methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALOVÁ, Petra. Finanční analýza jako ukazatel finančního zdraví podniku. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická