Petra HALOVÁ

Bachelor's thesis

Finanční analýza jako ukazatel finančního zdraví podniku

Financial analysis as an indicator of financial health of the enterprise
Abstract:
Smyslem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy vybrané společnosti za pomoci základních metod a nástrojů finanční analýzy, a to za období pěti let. Teoretická část se věnuje seznámení se s pojmem finanční analýza, jejím účelem a cílem při vedení společnosti. V této části jsou pak dále popsány zdroje informací a uživatelé finanční analýzy. Na konci teoretické části jsou poté popsány metody …more
Abstract:
The main goal of the bachelor work is to make a financial analysis of concrete company using basic financial analysis methods and instruments. The work covers five year period and is divided into two parts. Theoretical part is focused on the terms like financial analysis, its purpose and goal for company management. The sources of informations are also shown and explained there. Concrete analysis methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALOVÁ, Petra. Finanční analýza jako ukazatel finančního zdraví podniku. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická