Josef HAMŠÍK

Bakalářská práce

Finanční analýza s predikcí objemu výroby společnosti Fagus a. s.

Financial Analysis with Output Prediction of Company Fagus a. s.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním finanční analýzy a predikce objemu výroby společnosti Fagus a. s. Primárně se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku v letech 2007-2011, na základě jejichž výsledků jsou navržena doporučení pro zlepšení současné situace podniku. Sekundárně je pak vytvořena predikce objemu výroby, pomocí které se posuzujeme vliv změny produkce na vybrané ukazatele …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the processing of financial analysis and output forecast of Fagus a. s. company. It primarily aims to evaluate the financial situation of the company between the years 2007-2011, and based on these results it proposes recommendations to improve the current situation of the company. Second, there is a production volume prediction which is used to assess the effect of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Machovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMŠÍK, Josef. Finanční analýza s predikcí objemu výroby společnosti Fagus a. s.. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe