Petra KOVAČÍKOVÁ

Bakalářská práce

První generace kritické teorie demokracie

The first generation of critical theory of democracy
Anotace:
Ve své práci se zabývám díly prvních kritických teoretiků frankfurtské školy, jmenovitě dílem Adorna, Horkheimera a Marcuseho. Snažím se shrnout původní program této první fáze kritické teorie.
Abstract:
I study the work of the first critical theoretics of the Frankfurt School, mainly the work of Adorno, Horkheimer and Marcuse. I try to summarize the original program of this first phaze of critical theory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAČÍKOVÁ, Petra. První generace kritické teorie demokracie. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie (dvouoborové) - Historie (dvouoborová)