Mgr. Bc. Martin Stančík

Rigorózní práce

Srovnání institutu finančního arbitra s obdobnými orgány působícími ve vybraných zemích Evropské unie

Comparison of the institute of Financial Arbitrator with similar bodies operating in selected countries of the European Union
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá srovnáním institutu finančního arbitra s obdobnými orgány působícími ve vybraných zemích Evropské unie. Práce je rozdělena do čtyř hlavních celků. Úvodní kapitoly se v obecné rovině zabývají principy ochrany spotřebitele na evropské úrovni a snahami o realizaci těchto principů na území České republiky. Další část práce je zaměřena na představení dvou metod mimosoudního …více
Abstract:
This rigorous thesis deals with comparison of the institute of Financial Arbitrator with similar bodies operating in selected countries of the European Union. It consists of four main parts. Initial chapters describe the principles of consumer protection in the European Union in general and the efforts to implement these principles in the Czech Republic. The next part of the thesis is focused on two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2016
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta