Theses 

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti – Lenka PECHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka PECHOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti

Nursing Process in Care of Patient after Surgery Femoral Neck Fracture

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti. Zlomenina krčku stehenní kosti patří v pokročilém věku mezi velmi časté úrazy, které mohou pacienta ohrozit i na životě a je nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Cílem práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA - International taxonomie II. u pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola věnuje pozornost zlomeninám krčku stehenní kosti - charakteristika onemocnění, příčiny vzniku, mechanismus vzniku, typy zlomenin krčku a jejich klasifikace, příznaky a diagnostika, terapie, následné komplikace a prognóza onemocnění. Druhá kapitola se zabývá specifikou ošetřovatelské péče u pacienta s diagnózou zlomenina krčku stehenní kosti - příjem pacienta, předoperační péče, pooperační péče, rehabilitace, ergoterapie, edukace pacienta, plánování propuštění a lázeňská péče. Další část práce ? praktická část se věnuje vypracování ošetřovatelského procesu u pacientky ve věku 76 let s operačním řešením zlomeniny krčku stehenní kosti formou totální endoprotézy (dále již jen TEP) levého kyčelního kloubu. Ošetřovatelský proces vychází ze stanovených ošetřovatelských diagnóz NANDA ? International taxonomie II., které se vztahují ke konkrétním potřebám jedince. Shrnuje předoperační, intraoperační a pooperační dobu.

Abstract: My work focuses on a nursing process at the patient after surgery of fracture of the femur neck. The fracture of the femur neck is a frequent injury among elderly people. This kind of fracture may endanger the patient `s life and that is way the hospitalization is needed. The goal of my work is to create an illustrative plan of the nursing care which comes from the nursing diagnosis NANDA- the International taxonomy II. My work is divided into two parts. There is a theoretic and a practical part. The theoretic part contains two chapters. The first one gives attention to the fractures of femur neck- characteristics, how and why these fractures happen, types of fractures and their classification, symptoms, diagnosing, therapy, consecutive complications and the prognosis of this disease. The second chapter is about specifics of nursing care about people with this diagnose - hospitalization, preoperative and postoperative care, rehabilitation, occupation therapy, education of the patients, leaving the hospital and care about patients in the health-resorts. The practical part elaborates the nursing process for seventy-six years old woman after femoral head ostectomy of her left hip joint. The nursing process comes from nursing diagnosis NANDA which refer to the particular needs and gives a summary of preoperative, operative and postoperativecare.

Klíčová slova: zlomenina krčku stehenní kosti, NANDA ? International ošetřovatelské diagnózy, pacient, totální endoprotéza kyčelního kloubu, ošetřovatelský proces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44426 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

PECHOVÁ, Lenka. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz