Bc. Tereza Šplínarová

Diplomová práce

Identifikace zaměstnance se zaměstnavatelem v konkrétní organizaci

Identification of employees with a company in a concrete example
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Identifikace zaměstnance se zaměstnavatelem. Cílem práce je zjistit, do jaké míry jsou zaměstnanci konkrétní organizace identifikováni se svým zaměstnavatelem, a také to, co k jejich identifikaci nejvíce přispívá. Diplomová práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Jádrem teoretické části je poskytnutí teoretického rámce identifikace zaměstnance se zaměstnavatelem …více
Abstract:
This thesis deals with employee identification with employer. The aim of this thesis is to find out, if, and how much are the employees of a concrete organisation identified with their employer, and what is the most important factor influencing their identification. This thesis consists of two parts, theoretetical and empirical. The core of the theoretical part is the introduction of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta