Bc. Tereza Šplínarová

Master's thesis

Identifikace zaměstnance se zaměstnavatelem v konkrétní organizaci

Identification of employees with a company in a concrete example
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Identifikace zaměstnance se zaměstnavatelem. Cílem práce je zjistit, do jaké míry jsou zaměstnanci konkrétní organizace identifikováni se svým zaměstnavatelem, a také to, co k jejich identifikaci nejvíce přispívá. Diplomová práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Jádrem teoretické části je poskytnutí teoretického rámce identifikace zaměstnance se zaměstnavatelem …more
Abstract:
This thesis deals with employee identification with employer. The aim of this thesis is to find out, if, and how much are the employees of a concrete organisation identified with their employer, and what is the most important factor influencing their identification. This thesis consists of two parts, theoretetical and empirical. The core of the theoretical part is the introduction of the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta