Bc. Kateřina Vanclová

Bakalářská práce

The Negative Impact of the Horse on the Life of Great Plains Indians

The Negative Impact of the Horse on the Life of Great Plains Indians
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá negativním vlivem koňů na život a kulturu Indiánů z Velkých plání. Práce je rozdělena do několika kapitol, v první kapitole jsou zmíněny historické souvislosti, aby poukázaly na to, jak velkou změnu osvojení koňů pro Indiány znamenalo. Dále práce rozebírá negativní vliv koňů na ekologické prostředí Velkých plání a především na populaci bizonů. Bizoni byli hlavní složkou …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with negative impact of horses on the life and culture of Great Plains Indians. The work is divided into several chapters, the first chapter deals witch historical background in order to highlight the range of changes which were caused by the acquisition of horses by the Indians. The work then discusses the negative impact of horses on the ecological habitat of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Robert Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta