Bc. Miroslav BROŽEK

Master's thesis

Integrace úložiště CRCE s Maven repository

Integrating the CRCE and Maven repositories
Anotácia:
Téměř každý programátor musí řešit otázku kam a jak uložit různé druhy komponenty, podprogramy, balíky a ostatní soubory. Existuje mnoho variant řešení a každé má různé použití, výhody a nevýhody. Nejznámější široce známé Maven úložiště v Java ekosystému je od Apache Software Foundation. Cílem této práce je integrace experimentálního CRCE úložiště s lokálním a vzdáleným Maven úložištěm. Výsledkem této …viac
Abstract:
Almost every software developer needs to solve the question where and how to store different kind of components, subprograms, bundles and other files. There are many ways of doing this, each of them has different use cases, advantages and disadvantages. One of the most commonly known Maven repository in the Java ecosystem is from the Apache Software Foundation. The purpose of this work is the integration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽEK, Miroslav. Integrace úložiště CRCE s Maven repository. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / odbor:
Computer Science and Engineering / Software Engineering