Bc. Martin Pavlík

Diplomová práce

Lobbování středoevropských států v USA před vstupem do NATO a snaha o zrušení americké vízové povinnosti

The Lobbying of the Central European Countries in the USA before NATO Enlargement and American Visa Issue
Anotace:
Předmětem zkoumání jsou způsoby lobbování středoevropských států v USA před jejich vstupem do NATO, zejména spolupráce s krajanskými organizacemi. V druhé části práce je zkoumána snaha těchto států o zrušení americké vízové povinnosti pro cesty svých občanů do USA. Práce se snaží potvrdit hypotézu, že: Dobře organizované krajanské skupiny měly velký vliv na rozhodování amerického Senátu v otázce vstupu …více
Abstract:
This dissertation is focused on the lobbying of the Central European countries in the USA before their NATO entry, particulary on the cooperation with the national community organizations. The second part of this work is focused on the effort of these states of abolition the visa requirements for citizens of these countries travelling to the United States. The dissertation is trying to prove the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a evropská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.