Jaromír Strahovský

Bakalářská práce

Autorské divadlo jako prostředek resocializace

Authorial theatre as resource of resocialization
Anotace:
-Vytvoření metod, postupů a forem výchovně pedagogického působení zacílených na skupinu osob se sociálním, psychickým a fyzickým znevýhodněním. -Vytvoření metodiky autorského herectví, jako otevřené dramatické hry. -Ověření tohoto postupu na konkrétním integračním projektu. -Popis a aplikace postupů autorského improvizačního divadla
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: Martin Dominik Polínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.