Theses 

Inbound marketing v provozní fázi webu – Vojtěch Váňa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vojtěch Váňa

Diplomová práce

Inbound marketing v provozní fázi webu

Inbound marketing in the functional web phase

Anotace: Cílem kvalifikační práce je analýza vytyčených inbound marketingových komponent a návrh strategické koncepce s možným uchopením návrhu do reálného prostředí analyzovaného webu v rámci stanovených komponent. V teoretické části je autorem před-stavena strategie inbound marketingu jako celku a jeho obecného inbound marketingové komponenty. V praktické části je pak popsána analýza webového magazínu v souvislosti s chováním uživatelů včetně specifikace návštěvnosti vůči konkrétnímu obsahu, nastavení dílčích faktorů SEO a práce s organickým marketingem na sociálních sítích. V závěru práce jsou popsány zanalyzované metriky a popsána konkrétní doporučení návrhu.

Abstract: The aim of the diploma thesis is the analysis of set inbound marketing components and suggestion of a strategical concept with the option of real processing of this web within the bounds of possibility of the set marketing components. In the theoretical part of the thesis, the whole strategy of inbound marketing and its general inbound marketing components are presented. In the practical part of the thesis, the analysis of the website magazine in connection with user behaviour is presented, including visit rate specification towards the specific content, setting up partial SEO factors and organic marketing on social media. In the end of the diploma thesis, the analysed metrics and specific recommendations of the plan are described.

Klíčová slova: marketing na sociálních sítích, search engine optimization, Inbound marketing, obsahový marketing, analýza webu

Keywords: web analysis, search engine optimization, content marketing, Inbound marketing, social media marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Michal Novák
  • Oponent: Tomáš Kincl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50023

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 16:36, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz