Mgr. Hana Bendžíková

Bakalářská práce

Odhalená intimita: Flirt dance v České republice

Nude intimity: Flirt dance in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce „Odhalená intimita: Flirt dance v České republice“ se zabývá fenoménem tance Flirt dance, který v roce 2005 vytvořila česká tanečnice Eva Procházková. Téma je analyzováno za použití konceptů přirozenosti, intimity a habitu. Přirozenost je zde vnímána jako otázka tří diskurzů: přírodovědeckého, fyziologického a sociálněvědního. Na rozboru argumentů těchto diskurzů autorka dokazuje nejednoznačnost …více
Abstract:
Bachelor thesis „Uncovered intimacy: Flirt dance in the Czech Republic“ describes phenomenon of Flirt dance, which was created in 2005 by a Czech dancer Eva Procházková. Topic is analyzed by using concepts of naturalness, intimacy and habitus. Naturalness is perceived as an issue of three discourses: natural science, physiological and social science. Considering arguments of these discourses, author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie