Mgr. Hana Bendžíková

Bachelor's thesis

Odhalená intimita: Flirt dance v České republice

Nude intimity: Flirt dance in the Czech republic
Abstract:
Bakalářská práce „Odhalená intimita: Flirt dance v České republice“ se zabývá fenoménem tance Flirt dance, který v roce 2005 vytvořila česká tanečnice Eva Procházková. Téma je analyzováno za použití konceptů přirozenosti, intimity a habitu. Přirozenost je zde vnímána jako otázka tří diskurzů: přírodovědeckého, fyziologického a sociálněvědního. Na rozboru argumentů těchto diskurzů autorka dokazuje nejednoznačnost …more
Abstract:
Bachelor thesis „Uncovered intimacy: Flirt dance in the Czech Republic“ describes phenomenon of Flirt dance, which was created in 2005 by a Czech dancer Eva Procházková. Topic is analyzed by using concepts of naturalness, intimacy and habitus. Naturalness is perceived as an issue of three discourses: natural science, physiological and social science. Considering arguments of these discourses, author …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Social Anthropology