Bc. Eliška Rusňáková

Diplomová práce

Motivace žáků při výuce HV prostřednictvím tradiční lidové kultury a folkloru.

Motivation of pupils in teaching HV through traditional folk culture and folklore
Anotace:
Diplomová práce – Motivace žáků ve výuce hudební výchovy prostřednictvím tradiční lidové kultury a folklóru - se zabývá motivací žáků v hodinách hudební výchovy prostřednictvím zvyků, slavených v regionu hanácké Slovácko, konkrétně v obci Kobylí. Cílem práce bylo vytvořit tematické plány výuky, obsahující témata z kulturního dění v obci. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, zabývající …více
Abstract:
This diploma thesis – Motivation of pupils in music lessons through traditional folk culture and folklor - is focused on motivation of pupils in music lessons through customs celebrated in region „hanácké Slovácko“, specifically in the village Kobylí. Main object of work was create a thematic curriculum, including themes of cultural events in the village. This diploma thesis is dividend into a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy