BcA. Marie Korpasová

Bakalářská práce

Eugène Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle č. 2

Eugène Ysaÿe: Sonata for Solo Violin No. 2
Anotace:
Bakalářská práce Eugène Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle č. 2 je zaměřena na formovou analýzu a srovnání tří interpretačních pojetí této skladby. První kapitola se zabývá stručným životopisem Eugèna Ysaÿe a jeho kompozičním stylem, druhá kapitola je věnována formové analýze Sonáty pro sólové housle č. 2 a třetí kapitola obsahuje srovnání tří interpretačních pojetí této skladby a stručné profily interpretů …více
Abstract:
The bachelor thesis „Eugène Ysaÿe: Sonata for solo violin No. 2” is focused on form analysis and comparison of three interpretative conceptions of the piece. The first chapter deals with a brief biography of Eugène Ysaÿe and his composing style, the second chapter is devoted to the form analysis and the third chapter includes the comparison of three interpretative conceptions of the piece and brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. MgA. František Novotný
  • Oponent: prof. ArtD. Peter Michalica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/a4431/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na housle