Bc. Ester Železňáková

Bakalářská práce

Korelační analýza v systému STATISTICA

Correlation analysis in STATISTICA system
Abstract:
This thesis studies a simple correlation analysis, where the first part refers to the basic types of dependence between random variables. The second part focuses on measuring the linear relationship by calculating correlation coefficients which are used for testing of independence between random variables. These tests create the content for the last two sections divided into theoretical and practical …více
Abstract:
Tato bakalářska práce se věnuje jednoduché korelační analýze, kde první část poukazuje na základní typy závislosti mezi náhodnými veličinami. Druhá část se zaměřuje na způsoby měření lineární závislosti prostřednictvím korelačních koeficientů, z nichž vycházejí testy nezávislosti náhodných veličin. Tyto testy tvoří obsah posledních dvou častí rozdělených na teoretickou a praktickou část. Práce je dostupná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Monika Kroupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta