Ing. Jiří Vejmelka

Diplomová práce

Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR

The social-economic structure at rural population in the Czech Republic (selected aspects)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (Jihomoravský kraj)“ je studium vývoje sociálně-ekonomické struktury obyvatelstva a její regionální diferenciace ve venkovských oblastech kraje. Práce se zabývá třemi stěžejními oblastmi, kterými jsou věkové složení venkovského obyvatelstva, struktura jeho vzdělanosti a struktura zaměstnanosti v sektorech národního …více
Abstract:
The issue of the thesis „The social-economic structure at rural population in the Czech Republic (South Moravia region)“ is to research the development of the social-economic structure of population and its regional differentiation in rural areas. This work deals with three crucial indicators, which are the age structure of rural population, the level of its education and the structure of the employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma