Matouš Hrdina

Bakalářská práce

Návrh roubené dřevostavby rodinného domu

Design of timbered family log house
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na masivní roubenou stavbu. Cílem bylo zpracovat návrh v konstrukčním systému roubené dřevostavby. Objekt je určený k celoročnímu obývání pro rodinu se čtyřmi členy. Konkrétní investor není znám, proto není znám ani pozemek, na kterém by se budova mohla vyskytovat. Jedná se tedy pouze o předběžný návrh. V práci je popsaný konstrukční systém spolu s ostatními skladbami konstrukcí …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on massive timbered building. The aim of thesis was to worked out a design of building with timbered construction system. Object is for four-member family and for year-round habitation. The investor and land are not known. This project is only preliminary design. In this thesis is described a construction system with others construction compositions. For perimeter structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Stavby na bázi dřeva / Stavby na bázi dřeva