Bc. Eva Řeháková

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu ve společnosti

Project of Utilization of Controlling Tools in Company
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu využití nástrojů controllingu ve firmě ABC a.s., dílčími cíli jsou návrhy na zlepšení nebo úpravy. V teoretické části je vymezen pojem controlling, teoretická východiska a nástroje controllingu, mezi které patří plánování, reporting a kalkulace. V úvodu praktické části práce je stručná charakteristika firmy ABC a.s. Dále je v této části provedena …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to evaluate the current state of the use of tools of controlling in company ABC Inc., intermediate objectives are suggestions for improvements or modifications. The theoretical part defines the notion of controlling, theoretical bases and controlling tools, which include planning, reporting and calculation. At the beginning of the practical part is a brief description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management