Bc. Eva Kavková

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních dovedností u dítěte s Downovým syndromem v rámci inkluzivního vzdělávání

Comunication skills development of child with Down syndrome: A case study on inclusion education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem rozvoje komunikačních dovedností u dítěte s Downovým syndromem, které je integrováno v běžné mateřské škole. Práce má dvě části – teoretickou a empirickou, které jsou rozděleny do tří kapitol. První kapitola je věnována problematice Downova syndromu. Druhá kapitola se zabývá komunikací, narušenou komunikační schopností osob s Downovým syndromem a možnostmi logopedické …více
Abstract:
This bachelor thesis was focused on the topic of communication skill development for child with Down syndrome, which is integrated in normal nursery school. The thesis has two parts – theoretical and empirical. They are devided into three sections. The first chapter deals with the Down syndrome. The second chapter deals with communication, impaired communication ability of people with Down syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta