Vítek Veselý

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém a obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Integrated Rescue System in the Municipality with Extended Authority Havlíčkův Brod
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na integrovaný záchranný systém ve vztahu k obci s rozšířenou působností Havlíčkův Brod. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická a praktická část. Teoretická část obsahuje literární rešerši problematiky. Praktická část zahrnuje charakteristiku obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, analýzu složek integrovaného záchranného systému na zájmovém území se zaměřením …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on integrated rescue system relating to municipality with extended competence Havlickuv Brod. It is divided into two parts, theoretical and practical part. Theoretical part contains literary reserch of this problematics. Practical part includes the characteristic of the municipality with extended competence Havlickuv Brod, analysis of integrated rescue system bodies focusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veselý, Vítek. Integrovaný záchranný systém a obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod . Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe