Nikola Beňová

Bakalářská práce

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti

The Issue of Stress Prevention and Stress Management in the Workplace
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence stresu a stress managementem na pracovišti. První část práce popisuje definici stresu, prevenci, zvládání stresu a stres na pracovišti. Druhá část zkoumá stres u pracovníků a zahrnuje návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Abstract:
This bachelor thesis deals with stress prevention and stress management in the workplace. The first part describes the definition of stress, prevention, stress management and stress in the workplace. The second part examines the stress of workers and includes proposals to reduce workplace stress.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beňová, Nikola. Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik