Nikola Beňová

Bachelor's thesis

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti

The Issue of Stress Prevention and Stress Management in the Workplace
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence stresu a stress managementem na pracovišti. První část práce popisuje definici stresu, prevenci, zvládání stresu a stres na pracovišti. Druhá část zkoumá stres u pracovníků a zahrnuje návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Abstract:
This bachelor thesis deals with stress prevention and stress management in the workplace. The first part describes the definition of stress, prevention, stress management and stress in the workplace. The second part examines the stress of workers and includes proposals to reduce workplace stress.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Beňová, Nikola. Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Risk Control