Bc. Ivana Moudrá

Diplomová práce

Komunikační kompetence u dětí předškolního věku

Communication Ability of Pre-School-Age Children
Anotace:
Diplomová práce se zabývala komunikačními kompetencemi dětí v období školní zralosti, docházejících do běžných mateřských škol. Byla zaměřena především na analýzu oslabení v lexikálně-sémantické jazykové rovině primárně u dětí s opožděným vývojem řeči. V teoretické části diplomové práce byly vymezeny základní pojmy týkající se vývoje lidské řeči a narušené komunikační schopnosti, definovány jednotlivé …více
Abstract:
This Diploma Thesis dealt with communication competences of school maturity period children attending common nursery schools and was focused on an analysis of lexical-semantic speech level retardation, particularly occuring to children whose speech development is retarded. In the theoretical part of the Thesis there were basic concepts specified that are related to the human speech development and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moudrá, Ivana. Komunikační kompetence u dětí předškolního věku. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN