MUDr. Filip Němec, Ph.D.

Disertační práce

Hodnocení dlouhodobých výsledků operačního léčení degenerativního postižení bederní páteře

Long-term outcome of the operative treatment of the degenerative lumbar spine disorder
Anotace:
Teoretická a vlastní klinická část práce se zaměřuje na časté téma hodnocení výsledků operační léčby degenerativního onemocnění bederní páteře. K danému úkolu přistupuje z pohledu hodnocení kvality vlastního života pacientů, kteří podstoupili operační zákrok. Sleduje tedy v souhrnu všechny nejčastější diagnózy (prostá hernie disku, spinální stenóza, osteochondróza či osteoartróza), které se skrývají …více
Abstract:
The theoretical and clinical part of the thesis is focused on the frequent topic of evaluation of operative treatment of lumbar spine degenerative disease. The thesis approaches to a given task from the perspective of evaluation of quality of life of patients who underwent surgery. The thesis monitors in total all the most frequent diagnosis (simple hernia disk, spinal stenosis, osteoarthritis or osteochondrosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta