Ing. Jana Miková

Bakalářská práce

Sociální důsledky globalizace v ČR a soudobá finanční krize (dopad na zaměstnanost včetně cizinců žijících v ČR)

The social consequences of globalization in the Czech Republic and contemporary financial crisis (impact on employment including foreigners living in the CR)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální důsledky globalizace v České republice v kontextu současné světové hospodářské krize, zejména na dopad na zaměstnanost včetně dopadů na cizince žijících v České republice. V první kapitole usazuji tuto problematiku do širších souvislostí globalizačního procesu. Globalizace zde vystupuje jako proces, který nelze odvrátit. Lze ho však korigovat a utvářet a naučit …více
Abstract:
The Bachelor thesis is aimed to the social consequences of the globalization in the Czech Republic in the context of the world financial crises, mainly to influence regarding to the employment issues including the foreigners living in the Czech Republic. I have incorporated these issues into the wider consequences of globalization process in the first chapter. The globalization is irreversible process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní