Bc. Pavla Šmatláková

Diplomová práce

Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění v městě Kladně

Social benefits and questions of their efficacious use in the city Kladno
Anotace:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o uplatnění a vývoji sociální politiky v České republice se zaměřením na politiku sociálního zabezpečení a její jednotlivé, na sebe navazující, pilíře. Podstatnou součástí práce je interpretace dávek pomoci v hmotné nouzi, jež jsou součástí systému sociální pomoci zahrnuté do soustavy sociální ochrany občanů České republiky. Problematika výpočtu vzniku nároku a výše …více
Abstract:
ABSTRACT This dissertation discourses about using and development of social policy in the Czech Republic with externalization of social security policy and its buttress which concur to each other. The substantial part of the dissertation is to interpret the social benefits in material need, the part of social assistance system which is included in system of social protection of citizens of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Dandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní