Romana Kopecká

Bakalářská práce

Průzkum potřeb rozvoje lidských zdrojů na krajských úřadech a vybraných městských úřadech v návaznosti na řízení turismu

The survay needs of human resource development ot the regional authoritiea and selected municipal offices in relation to management of tourism
Anotace:
Práce se věnuje problematice kvalifikační úrovně a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v návaznosti na řízení turismu v České republice. V první teoretické části je popsáno institucionální zajištění řízení turismu v České republice, vymezení pojmu destinační management, popis forem partnerství „3P“ – Public Privat Partnership, podstata a základní principy činnosti Organizace destinačního managementu …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the issue of the level of qualification and education of staff in the public administration in relation to the management of tourism in the Czech Republic. The first theoretical part describes the institutional reinsurance of the tourism management in the Czech Republic, the definition of the concept of destination management, a description of the forms of partnership "3 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu