Mgr. Filip Dyčka, Ph.D.

Bakalářská práce

Elektrochemická detekce oligonukleotidů na površích chemicky modifikovaných elektrod

Anotace:
Bakalářská práce popisuje elektrochemickou metodu, která umožňuje citlivě detekovat různé syntetické oligodeoxynukleotidy (ODN) obsahující purinové jednotky v přítomnosti měďnatých iontů na rtuťové (HMDE) a rtutí modifikované grafitové elektrodě (Hg-PGEb). Elektrochemická metoda je založena na elektrochemické akumulaci komplexu měděných iontů Cu(I) s purinovými bázemi, které jsou uvolněny během kyselé …více
Abstract:
The application of electrochemical method for sensitive detection of synthetic oligodeoxynucleotides (ODN) containing the purine units in presence of copper on hanging mercury drop electrode (HMDE) and mercury modified graphite electrode (Hg-PGEb) is described. This method is based on the electrochemical accumulation of the complex copper with the purine bases released from ODN-chain during an acid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta