Theses 

Analýza strategie budování značky – Ing. Jana Šuráňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Šuráňová

Diplomová práce

Analýza strategie budování značky

Analysis of brand building strategy

Anotace: Cílem diplomové práce Analýza strategie budování značky je analýza budování značky konkrétního podniku, a to podniku Aromatica CZ s.r.o., a analýza jednotlivých aktivit zaměřených na budování její značky. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je představena značka a její budování, na což navazuje budování hodnoty značky. Dále se autorka věnuje nástrojům marketingové komunikace, které podporují budování hodnoty značky, a na závěr uvádí doporučení pro budování značky u malých podniků. V praktické části autorka představuje podnik, jeho okolí, provede analýzu budování značky, marketingových aktivit a výsledků marketingového výzkumu. Následuje vyhodnocení výsledků analýz a vyvození doporučení pro další vývoj.

Abstract: The objective of the thesis “Analysis of brand building strategy” is the analyses of brand building of the company Aromatica CZ s.r.o. and the analyses of marketing activities focused on brand building. The thesis is divided into two main parts. In the theoretical part the brand, it´s building and also building of brand equity are introduced. In addition to that, the author focuses on marketing communication tools which support the building of brand equity. At the end of theoretical part, the author gives recommendations for brand building in small companies. In the practical part the company and internal and external environment of the company are introduced. Then the brand building, marketing activities and results of marketing research are analysed. On the bases of the evaluation of the analysis results, the recommendations for further company development are given.

Klíčová slova: Značka, budování značky, hodnota značky, brandingová strategie, identita značky, positioning značky, prvky značky, integrovaná marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace, Brand, brand building, brand equity, brand strategy, brand identity, brand positioning, brand elements, integrated marketing communication, tools of marketing communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 01:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz