Theses 

Historie a současné přístupy v psychoterapii zaměřené na tělo – Martin SEMRÁD

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin SEMRÁD

Bakalářská práce

Historie a současné přístupy v psychoterapii zaměřené na tělo

History and current approaches in Body-Psychotherapy

Anotace: Bakalářská práce je teoretickou literární rešerší, zabývající se psychoterapeutickým směrem, který je označován jako body psychoterapie nebo psychoterapie zaměřená na tělo. Psychoterapie zaměřená na tělo je vědou, která se vyvíjela během posledních 70 let na základě výzkumů v biologii, antropologii, etologii, neurofyziologii, neuropsychologii, vývojové psychologii, neonatologii a v perinatálních studiích. Zároveň těžila i ze svých vlastních zkušeností a zjištění. Práce nastiňuje okolnosti a důvody vzniku toho psychoterapeutického odvětví, vymezuje jeho současný stav a postavení mezi dalšími terapeutickými systémy. Dále uvádí psychologické a neurofyziologické poznatky, které objasňující vztah mezi tělesnou a psychickou rovinou člověka a jsou pro začlenění práce s tělem do psychoterapie významné. Práce také mapuje, popisuje a porovnává různorodé přístupy, které se v rámci body psychoterapeutického směru v současnosti ve světě uplatňují.

Abstract: This bachelor thesis is a theoretical literal research focused on a psychotherapeutic way, which is called body psychotherapy or psychotherapy focused on the body. Psychotherapy focused on the body is a science, which has been evolving during the past seventy years on the basis of the results of researches in biology, anthropology, ethology, neurophysiology, neuropsychology, evolutionary psychology, neonatology and in perinatal studies. It also benefited from it's own experiences and discoveries. The thesis displays the circumstances of and the reasons for the birth of this psychotherapeutic sector and defines it's present status and position within other therapeutic systems. The thesis also states psychological and neurophysiological knowledge clarifying the relationship between human's bodily stability and physical stability, which are important for subsuming work with the body into psychotherapy. The thesis also displays, describes and compares different attitudes, which are within the body psychotherapeutic way used around the world.

Klíčová slova: Body psychoterapie, psychoterapie orientovaná na tělo, psychoterapie zaměřená na tělo, somatická psychoterapie, holismus.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43505 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SEMRÁD, Martin. Historie a současné přístupy v psychoterapii zaměřené na tělo. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz