Ing. Marek Lakota

Bakalářská práce

Vzniká důvěra v demokratické instituce ve škole? Vliv důvěry v učitele na politickou důvěru u adolescentů

Is trust in democratic institutions formed in schools? Effect of trust in teachers on political trust of adolescents
Anotace:
Tato práce zkoumá vztah důvěry v učitele a důvěry v instituce (politické důvěry) u adolescentů. Práce je založena na sekundární analýze dat od 2090 studentů devátých tříd ZŠ a prvních ročníků SŠ ze čtyř krajů České republiky. Výsledky ukázaly, že existuje přímý vztah mezi důvěrou v učitele a politickou důvěrou. Tento efekt může být vysvětlen generalizací důvěry v učitele (jakožto představitele první …více
Abstract:
This work examines relationship between students’ trust in teachers and institutional trust (political trust) among adolescents. Study is based on secondary data analysis from 2090 ninth grade elementary school and first grade high school students from four regions of Czech Republic. Results showed existence of direct rela-tionship between trust in teachers and political trust. This effect was explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií