Bc. Tereza Muchová

Diplomová práce

Marketing domácího cestovního ruchu rodin s dětmi předškolního věku

Marketing of domestic tourism of the families with preschool children
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje marketingu domácího cestovního ruchu rodin s předškolními dětmi se zaměřením na turistický region Českolipsko a Jizerské hory. V první části práce je vymezen segment rodin s předškolními dětmi a je provedena analýza poptávky tohoto segmentu pomocí marketingového šetření. Základní linií druhé části této práce je systém řízení cestovního ruchu ČR. Subjekty tohoto systému …více
Abstract:
This diploma thesis deals with domestic tourism marketing of families with preschool children focusing on the tourist environs of Česká Lípa and the Jizera Mountains. The first part of the thesis defines the segment of the families with pre-school children and the demand analysis of this segment is carried out using a marketing survey. The basic line of the second part of this thesis is the Czech Tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní