Bc. Iveta Ďurišová

Bachelor's thesis

Exekúcia na peňažné plnenie podľa exekučného poriadku

Execution of monetary payment in agreement with execution method
Abstract:
Iveta Ďurišová Exekúcia na peňažné plnenie podľa Exekučného poriadku Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica JUDr. Vladislav Marko Banská Bystrica, 2010 Počet strán 54 The goal of this bachelor´s degree thesis is to provide an overview on civil execution in the Slovak Law Code with accent to execution of monetary payment. Aspect to a relatively …more
Abstract:
Iveta Ďurišová Exekúcia na peňažné plnenie podľa Exekučného poriadku Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica JUDr. Vladislav Marko Banská Bystrica, 2010 Počet strán 54 Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť prehľad o civilnoprávnej exekúcii v slovenskej právnej úprave s akcentom na exekúciu na peňažné plnenie. Vzhľadom k pomerne obsiahlej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Vladislav Marko
  • Reader: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK