Bc. Iveta Ďurišová

Bakalářská práce

Exekúcia na peňažné plnenie podľa exekučného poriadku

Execution of monetary payment in agreement with execution method
Abstract:
Iveta Ďurišová Exekúcia na peňažné plnenie podľa Exekučného poriadku Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica JUDr. Vladislav Marko Banská Bystrica, 2010 Počet strán 54 The goal of this bachelor´s degree thesis is to provide an overview on civil execution in the Slovak Law Code with accent to execution of monetary payment. Aspect to a relatively …více
Abstract:
Iveta Ďurišová Exekúcia na peňažné plnenie podľa Exekučného poriadku Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica JUDr. Vladislav Marko Banská Bystrica, 2010 Počet strán 54 Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť prehľad o civilnoprávnej exekúcii v slovenskej právnej úprave s akcentom na exekúciu na peňažné plnenie. Vzhľadom k pomerne obsiahlej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Marko
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK