Bc. Linda SLAVÍKOVÁ

Master's thesis

Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny

Ethnographic research of garden colony as a specific urban landscape
Abstract:
Cílem navrhované práce je zmapovat ze sociálně kulturních antropologických pozic každodenní žitou realitu zahrádkářů v rámci prostoru zahrádkářské osady Radouč v Mladé Boleslavi. V této práci bude kladen důraz vedle sociálně kulturního aspektu zahrádkářské osady také na rovinu týkající se problematiky prostoru a jeho prožívání. V tomto ohledu se práce bude snažit osvětlit emocionální rovinu spjatou …more
Abstract:
The proposed work is to explore the socio-cultural anthropological positions everyday lived reality of gardeners in the area of gardening settlements Radouč in Mlada Boleslav. In this work, emphasis will be placed next to the social-cultural aspect of gardening settlements also on the plane on the issue of space and its perception. In this regard, the work will try to shed light on the emotional plane …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLAVÍKOVÁ, Linda. Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology

Theses on a related topic