Bc. Linda SLAVÍKOVÁ

Diplomová práce

Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny

Ethnographic research of garden colony as a specific urban landscape
Anotace:
Cílem navrhované práce je zmapovat ze sociálně kulturních antropologických pozic každodenní žitou realitu zahrádkářů v rámci prostoru zahrádkářské osady Radouč v Mladé Boleslavi. V této práci bude kladen důraz vedle sociálně kulturního aspektu zahrádkářské osady také na rovinu týkající se problematiky prostoru a jeho prožívání. V tomto ohledu se práce bude snažit osvětlit emocionální rovinu spjatou …více
Abstract:
The proposed work is to explore the socio-cultural anthropological positions everyday lived reality of gardeners in the area of gardening settlements Radouč in Mlada Boleslav. In this work, emphasis will be placed next to the social-cultural aspect of gardening settlements also on the plane on the issue of space and its perception. In this regard, the work will try to shed light on the emotional plane …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍKOVÁ, Linda. Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma