Bc. Pavlyna Celyčová

Bakalářská práce

Srovnávací analýza oblasti BOZP v českém a ukrajinském kontextu a problematika překladu související terminologie

Comparative analysis of OHS in Czech and Ukrainian context and problems connected with translation of related terminology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice a na Ukrajině a potížemi při překladu související terminologie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na historický úvod do problematiky v obou zemích a dále srovnání některých oblastí tohoto odvětví mezi zeměmi. Část praktická pak obsahuje návrh překladu vybraných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of Occupational health and safety in the Czech republic and in Ukraine, and with difficulties of translation of related terminology. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the historical background of the Occupational health and safety issue in both countries and also on the comparision of chosen parts of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Eva Reutová
  • Oponent: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta